Pas Alternativ prezentare

 

ASOCIATIA PAS ALTERNATIV

Sediul: Brasov, str. Traian Demetrescu nr.1

Adresa corespondenta : str. Oltet nr. 21 sc. A ap. 5  – cod 500152   BRASOV
Mobil 0745.852.646   0728.185.466;   Fax 0268-475.913 ;
E-mail: pass1bv@yahoo.com; contact@pasalternativ.ro
Autorizatie R.A.F. 13831/13.01.2004   C.F. 16095244
Cont IBAN: RO84BRDE080SV14116600800 / BRD Brasov – Centrul Civic

INIŢIATIVĂ – IMPLICARE – INTERES!

ASOCIATIA PAS ALTERNATIV a fost înfiinţată în iunie 2003, la iniţiativa celor 13 membri fondatori (toţi foşti lucrători în  Centrul de consiliere şi adăpost pentru victimele violenţei P.As.S. Râşnov).

Expertiza profesională şi resursele umane deţinute fac ca organizaţia să îşi  poată asuma, încă de la început, responsabilităţi derivate din domeniul de intervenţie şi prevenire a fenomenului de violenţă în familie: intervenţie psiho-socială, psihoterapie. Această expertiză a permis extinderea activităţii către alte domenii de competenţă, conexe sau derivate.

Misiunea organizatiei:

 • Sprijinirea persoanelor defavorizate şi cu risc de marginalizare, prin asigurarea de servicii sociale complexe (consiliere psihologică, asistenţă socială, consultanţă juridică, informare, grup de suportpsihoterapie )
 • Conştientizarea comunităţii cu privire la utilitatea serviciilor psihologice cu adresabilitate directă pe grupuri ţintă
 • Dezvoltarea unui sistem de perfecţionare profesională a membrilor organizaţiei şi elaborarea unei oferte de formare către profesioniştii din comunitate

Domenii de activitate:

o Programe psiho-sociale pentru :

 1. Din 2010 – Programul PAS CU PAS Grup de sprijin pentru femeile diagnosticate cu cancer de sân  (initiat prin proiectul „Speranta” finantat prin grantul comunitar al Fundatiei „Susan G> Komen for the cure”– program de sprijin psiho-emotional adresat femeilor diagnosticate cu cancer la san, derulat in municipul Brasov, cu intalnire o data la doua saptamani.
 1. Din 2010 – programul POD (Performanta – Optimizare – Dezvoltare) Dezvoltarea competenţei personale şi interpersonale. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi  de interrelaţionare.
 1. Din 2009 – Programul A.R. (Clubul Alcoolicilor în Recuperare) Braşov–Tărlungeni -servicii de consiliere psihologică pentru persoanele dependente de alcool, aflate în perioada post-cură şi familiile acestora (sustinut pin voluntariat si colaborarea cu Asociatia Psihosfera)
 1. Din 2004- Programul ŞANSA (deprinderi de viaţă independentă pentru tineri dezinstituţionalizaţi) servicii psihosociale, educative în vederea integrării lor sociale, psihoterapie individuală şi de grup) program desprins din proiectul „Sansa – centru pentru tinerii dezinstitutionalizati”
 1. Din 2003 – Programul PAS Braşov – consiliere şi informare (direct, telefonic, internet) pentru femei victime ale violenţei, familii monoparentale, femei aflate în situaţii de risc, femei în situaţii post-traumatice. Program desprins din proiectul „Centrul P.As.S. Rasnov” (R.A.M.H.A.) si sustinut in voluntariat de specialistii, membrii fondatori ai asociatiei nostre.

o Educaţie: campanii de prevenire a violenţei în familie cu accent pe violenţa împotriva femeii, programe alternative pentru persoanele cu comportament violent, grupuri de optimizare personală şi autocunoaştere

o Tineret: programe de voluntariat, practica de specialitate pentru studenţi.

o Supervizare  pentru echipele pluridisciplinare care activează în domeniul serviciilor sociale

o Psihoterapie de cuplu, de familie, individuala, de grup ( cu psihologi şi psihoterapeuţi acreditaţi de COPSI)

Alte activităţi:

 • Implicarea în programe naţionale de monitorizare a aplicării Legii 217/2003
 • Organizarea cursurilor de formare profesională pentru profesioniştii implicaţi în servicii psiho-sociale
 • Elaborarea de proiecte şi programe în vederea strângerii de fonduri pentru susţinerea activităţilor

Campanii anuale organizate din 2004 pana în  prezent  

 • Campania Naţională de prevenire a Violenţei Împotriva Femeii “Panglici albe” derulată în parteneriat cu Fundaţia Sensiblu. Campania se adresează cu precădere bărbaţilor şi se desfăşoară în mai multe localităţi
 • Campania Naţională „16 zile de activism împotriva violenţei asupra femeii” – organizată anual în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie, marcată prin acţiuni la nivel local sau naţional: expoziţia „Martorele Tăcute”, apariţii mass-media, seminarii, spectacole etc.
 • Campanii de constientizare a sanatatii sanului – organizarea de flashmoburi in locuri publice in luna octombrie (luna de lupta impotriuva cancerului la san)
 • Caravana ALCOHELP – campanie stradală in judetul Brasov, de prevenire a consumului abuziv de alcool, în parteneriat naţional cu Alianţa pentru Lupta Impotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor (ALIAT)

Proiecte derulate în  parteneriat :

 • 2006 – în parteneriat cu ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA FEMEII DIN ROMANIA (APFR) proiectul „Monitorizarea aplicării legii de prevenire şi combatere a violenţei în familie – legea 217/2003 – în  România” – finanţat de Balkan Trust for Democracy în  cadrul programului German Marshall Fund
 • 2007 – în parteneriat cu GRUPUL ROMÂN PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI (GRADO) proiectul „Politici publice şi o finanţare transparentă în domeniul violenţei în  familie”, finanţat de USAID – Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională şi World Learning for International Development în cadrul Programului de întărire a societăţii civile din România
 • 2007-2008 – în parteneriat cu SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROŞIE A ROMÂNIEI – Filiala Braşov – proiectul „RROMA MONDOJOB”- „Minoritatea Rromă – de la nevoia de competenţă profesională la dezvoltarea personală”. Contract PHARE MIS 2006/ 018-147.04.02.03.01.01.704  2007- 2008 – în parteneriat cu SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE A ROMÂNIEI – Filiala Braşov – proiectul „C R E S C ” – Program de calificare-recalificare a tinerilor dezinstituţionalizaţi, prin educaţie, socializare şi competenţă.  Contract  PHARE – MIS 2005 / 017-553.04.02.03.01.703
 • 2007-2008 – în parteneriat cu ASOCIATIA DE SERVICII SOCIALE SCUT– proiectul „COM-PAS – Transformarea compasiunii în paşi spre reuşită”– PHARE 2005 / 017-553.04.02.03.01.704
 • 2008-2009 – în parteneriat cu SC. BRAMHS INTERNATIONAL – proiectul „COMFORM”- Consiliere şi formare profesională pentru dobândirea competenţelor cerute pe piaţa forţei de muncă în judeţul Braşov” – Phare 2006 / 081-147.04.02.03.01.01.702
 • 2007 Parteneriat pe termen lung cu FUNDAŢIA „RENINCOOR OPEN HAND, ARAD în transferul de expertiză în vederea dezvoltării programelor de servicii sociale pentru asistarea victimelor violenţei şi a agresorilor, precum şi pentru formarea şi supervizarea echipei pluridisciplinare constituite în  judeţul Arad
 • martie 2010 Proiect „SPERANTA – grup de sprijin pentru femeile diagnosticate cu cancer la san” finanţat  de SUSAN G. KOMEN FOR THE CURE® prin Programul de Granturi Comunitare in parteneriat cu Coalitia Europeana a Pacientilor cu Cancer (ECPC)
 • 2011 Proiect „Vreau..stiu…acum pot sa te ajut!” (proiect pentru reteaua de sprijin a femeilor diagnosticate cu cancer la san) ” finanţat de SUSAN G. KOMEN FOR THE CURE® prin Programul de Granturi Comunitare
 • 2013 proiectului „Împreună pentru sănătatea sânului“, co-finanțat printr-un grant elvețian, implementat in 10 judete (Mureș, Constanța, Brașov, Covasna, Harghita, Bistrița, Giurgiu, Călărași, Tulcea, Prahova) și municipiul București de catre Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală.

Afilieri

 • În EUROPA: European Women’s Lobby (EWL) – Romanian Women’s Lobby (RoWL) filiala a EWL,constituită în 2007 prin reunirea a 15 organizaţii româneşti care militează pentru respectarea drepturilor femeii şi eliminarea multiplelor forme de discriminare (vârstă, etnie, religie, abilităţi, orientare sexuală etc.)
 • În ROMANIA: Coaliţia Naţională Împotriva Violenţei (CNIV) – reuneşte din 2003, 33 de ONG-uri active în domeniul violenţei domestice; PAS ALTERNATIV este membru fondator, membru în grupurile de lucru pe dezvoltare instituţională si asigură secretariatul pentru standarde (vicepreşedinţia CNIV) si Coalitia pentru sanatatea sanului (2010) reuneste 15 organizatii din Romania care deruleaza programe de depistare precoce a cancerului la san si/sau programe de suport psiho-emotional pentru femeile diagnosticate
 • În BRAŞOV: Reţeaua profesională din domeniul violenţei domestice şi a serviciilor sociale conexe – iniţiată în mai 2003 de Biserica Reformată „Casa Speranţei”, care reuneşte lunar reprezentanţii instituţiilor abilitate să intervină în situaţiile de violenţă în familie şi profesioniştii din ONG-urile active în domeniu.

Publicaţii / manuale  la care membrii Asociatiei Pas Alternativ au contribuit semnificativ:

 1. Coautor sub egida Coaliţiei Naţionale Împotriva Violenţei (2005) în elaborarea Ghidului de bune practici – organizarea şi funcţionarea adăposturilor pentru victimele violenţei (finanţat  PHARE)
 2. Beldianu, I.F., D. Iancu, A. Breazu (2006). Manual de instruire a profesorilor în domeniul violenţei în  familie ISBN 978-973-8942-29-5, Editura: Speed Promotion, Bucureşti – Institutul de Cercetare şi Formare JSI (USAID)
 3. Beldianu, I.F., D. Iancu, A. Breazu (2006). Manual de instruire a preoţilor în domeniul violenţei în  familie ISBN 978-973-8942-36-3, Editura: Speed Promotion, Bucureşti – Institutul de Cercetare şi Formare JSI (USAID)
 4. Consultant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei (2007) pentru elaborarea Ghidului de intervenţie în cazurile de violenţă în familie  (ghid finanţat de UNFPA –Fondul ONU pentru populaţie)
 5. Beldianu, I., Cadar R, Porumbu D. ş.a. (2008). Manual de formare pentru meseria de baby-sitter. Editura PSIHOMEDIA, Sibiu ( proiect PHARE al SNCRR Brasov )
 6. Beldianu, I. Marton G, Porumbu D. ş.a. (2009). Manual de formare pentru meseria de îngrijitor bolnavi la domiciliu. Editura PSIHOMEDIA, Sibiu (proiect PHARE al SNCRR Brasov )
 7. Ghid practic pentru femeile diagnosticate cu cancer la san (perioada postinterventie) – brosura editata in cadrul proiectului „Speranta” finantat de Fundatia Susan G. Komen, editura Pastel /Brasov, 2011
 8. Ghid informativ pentru femeile recent diagnosticate cu cancer la san – brosura editata in cadrul proiectului „Speranta” finantat de Fundatia Susan G. Komen, editura Pastel /Brasov, 2011

Echipa

 Membrii  asociaţiei: 5 psihologi specializaţi în  consilierea psihologică a victimelor violenţei; 1 psiholog specializat pe consilierea dependenţilor de alcool şi a familiilor acestora; 3 psihologi specializaţi pe lucrul cu tineri deinstituţionalizaţi; 1 psiholog specializat pe consilierea persoanelor cu comportament agresiv; 4 psihoterapeuţi (psihoterapie de familie, consiliere de cuplu, grupuri de suport); 1 coach NLP; 1 supervizor servicii sociale; 4 psihologi-formatori pentru componenta de violenţă în familie, dependenţă/adicţii, deprinderi de viaţă independentă, optimizare personala.

 Colaboratori : avocat, sociolog, contabil.

Voluntari: studenţi/ absolvenţi ai Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Universitatea Transilvania Brasov

ASOCIAŢIA PAS ALTERNATIV BRAŞOV

 Asociatia  PAS  ALTERNATIV  Brasov  este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică a cărei misiune este de sprijinire a persoanelor defavorizate, cu risc de marginalizare, sau aflate in situatii dificile , prin  servicii sociale integrate si constientizarea comunitatii cu privire la utilitatea serviciilor psihologice adresate grupurilor tinta (femei victime ale violentei, familii monoparentale, tineri dezinstitutionalizati , persoane dependente de alcool etc )

SERVICII / PROGRAME

 1. PROGRAMUL DE CONSILIERE SI INFORMARE PENTRU VICTIMELE VIOLENEI – PAS (Psihologie – asistenta sociala)
 •  Serviciul de consultanta si informare (telefonic/direct): îndrumarea competenta a cazurilor pe categorii de cerine; consiliere si asistenta pentru decizii si/sau planificarea interveniilor; informare: drepturi, cai de actiune, institutii abilitate sa intervina.
 • Serviciul psihologic: consiliere psihologic individual: 5 -10 sedinte; psihoterapie individual si de familie; grup de suport si dezvoltare personala pentru femei (program de mentorat)
 • Serviciul juridic (Cabinet avocatura Enescu Rodica) : consultan juridic asigurat de jurist în colaborare cu avocat, reprezentare în instanta (la solicitarea clientei)
 • Serviciul de consultanta pe internet ( e-mail:pass1bv@yahoo.com) pentru victimele violenei sau apartinatorii acestora, care vor sa îi pastreze anonimatul si au acces la internet.

 Coordonator program Violenta în Familie – PAS  asist. univ. psih.drd. IOLANDA BELDIANU

Preşedinta Asociaţia Pas Alternativ Tel. 0745.852.646 / E-mail: pass1bv@yahoo.com, https://www.facebook.com/beldianu.iolanda

 2.PROGRAMUL DE COACHING P.O.D. ( PERFORMANA  OPTIMIZARE  DEZVOLTARE )

( în parteneriat cu SOCIETATEA DE PROGRAMARE NEURO-LINGVISTIC NLPRO -Cluj Napoca )

 Obiective:

 • Dezvoltarea competentei personale si interpersonale;
 • Accelerarea întelegerii de sine si a dezvoltsrii personale;
 • Activarea resurselor interioare pentru o adaptare optima;
 • Acces la propriul potenial si la propria creativitate;
 • Recunoaterea slabiciunilor, dizolvarea blocajelor, instalarea unor noi strategii de succes;
 • Recunoasterea proceselor constiente si subconstiente care guverneaz psihicul.

 Principalele beneficii:

 • Elaborarea unei misiuni personale bazate pe valori proprii
 • Stabilirea obiectivelor si definirea prioritatilor, stabilirea unei directii clare de dezvoltare
 • Cresterea sentimentului eficacitiai de sine si îmbunatatirea performantelor
 • Depistarea blocajelor interne si a obstacolelor externe în realizarea obiectivelor
 • Dezvoltarea abilitatilor de comunicare si de interrelationare

Programul se desfoara în varianta individual sau de grup, în funcie de optiunea clientului.

Coordonator program coaching  POD lector. univ. dr. DANA PORUMBU Coach & Trainer NLP RESONANZ Tel.: 0723.368.889 /  E-mail: porumbudana_bv@yahoo.com,

https://www.facebook.com/daniela.porumbu

 

 1. PROGRAMUL CLUBUL ALCOOLICILOR ÎN RECUPERARE ( în parteneriat cu ASOCIAIA PSIHOSFERA )

– grup de suport pentru dependentii de alcool si familiile acestora – program de recuperare post-cura pentru dependentii de alcool – centru de zi în care se reunesc familiile dependentilor de alcool – consiliere psihologica si psihoterapie specializata pe adictii si pe familie (Brasov – Sacele Tralungeni )

Forta societatii este familia. Vreiti sa deveniti o familie sanatoasa, fara alcool ai fara agresivitate? Solicitaai sprijinul psihologului ai psihoterapeutului pentru un Pas alternativ !

Coordonator program C.A.R. psiholog clinician MARTON GYONGYI Psihoterapeut de familie, presedinta Asociatia Psihosfera Tel. 0723.246.143 / E-mail:  martongyongyi@yahoo.com,

https://www.facebook.com/gyongyi.marton.

 1. PROGRAMUL PAS CU PAS “( în parteneriat cu ASOCIAIA ARMONIA SUFELTULUI )

GRUP DE SPRIJIN PENTRU FEMEILE DIAGNOSTICATE CU CANCER DE SÂN

Un grup de sprijin este format din persoane care au trecut sau trec prin aceleaşi experienţe.

 •  Beneficii ale participarii la grupul de sprijin:
 • Scade anxietatea, teama și neliniștea;
 • pozitivarea imaginii de sine;
 • îmbunataţirea starii de spirit;
 • sporirea abilitatii de a face fata situatiei;
 • creșterea calitatii vietii

Sub îndrumarea psihologului, descoper importanţa emoţiilor în vindecare şi metode de reducere a stresului

De la medicii invitati, afli informaţii despre tratamente, recuperare, alimentatie, stil de viaţă sanatos

Prin implicarea facilitatorului desfoara împreuna activitati  de recreere si loisir

Intalniri in fiecare prima si a treia joi din luna la ora 17 la sediul din str. Oltet 21 sc. D ap. 2

 Responsabil program „PAS CU PAS” psihoterapeut LILIANA CODLEANU preşedinte Asociaţia  „Armonia Sufletului ” Tel. 0728.062.222 /E-mail: liliana_codleanu@yahoo.fr ,

https://www.facebook.com/liliana.codleanu.

  

 1. PROGRAMUL”ARIPI”(Autonomie-Respect-Initiativa-Putere-Implicare) DE DEZVOLTARE PERSONAL PENTRU TINERI, FEMEIS si CUPLURI

Tabere de autocunoastere si dezvoltare personala pentru:

 • CUPLURI (descoperiti-va nivelul satisfactiei în viata de cuplu prin 6 workshopuri de câte 3 ore: Când 1+1 = NOI; Istoricul si ciclurile relatiei de cuplu; Tipuri de atasament la adulti si relatia dintre ele si ce aducem din familia de origine ? Comunicarea în cuplu si gestionarea conflictelor;
 • FEMEI (Daca ti-ai însira rolurile, pe lânga rolul de mama, fiica, sotie/iubiat, prietena, sora etc, ai mentiona is rolul de FEMEIE? Petrece 4 zile fara celelalte roluri, pentru a-ti descoperi feminitatea, iubirea si libertatea care salasluiesc in tine. )
 • TINERI (Te-ai saturat de toate Nu-urile? Noi nu îti dam rspunsuri prefabricate, dar ii oferim un GPS spre a-ti gasi singur drumul cel bun pentru viata.)

Coordonator program ARIPI psihoterapeut de familie ROZALIA TIMAR Vicepreşedinte Asociaţia Pas Alternativ Mobil : 0744.165.456/ E-mail: cadar66@yahoo.com

https://www.facebook.com/timar.rozalia

NE GASITI SI PE FACEBOOK  https://www.facebook.com/AsociatiaPasAlternativ

 

hello